Topp

Sparbanken Alingsås AB

Redigera, Lägg till beskrivning/bilder

Föremålet för bankens verksamhet är att bedriva bankrörelse och finasiell verksamhet och därmed förenlig verksamhet. Banken får således bedriva sådan bankrörelse som anges i 1 kap 3 § lag (2004:297) om bank och finasieringsrörelse jämte sådan finansie ringsverksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed och som anges i 2 kap 1 § 1-2 samt 4-5 p lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt bedriva sådan pensionssparrörelse som anges i 1 kap 4 § lag (1993:931) om individuellt pensionssparan de.

Box 553
441 16 Alingsås

Tel: 0322-78600


Skriv omdöme om Sparbanken Alingsås AB

Mitt betyg:
Mitt omdöme:
Mitt namn:  
Min epostadress:  Kommer du inte ihåg ditt lösenord?
Ange din e-postadress och klicka på logga in.
Ett mail med ditt lösenord kommer inom kort.